Now Reading
“uSakhile” and “Unspoken pains” by Siza Nkosi

“uSakhile” and “Unspoken pains” by Siza Nkosi

P16-uSakhile


uSakhile

Sakhiwe isizwe bo
Amadoda asebenzile
Imizi iqhephukile
Kuthiwa siphucukile
Ngoba nakhu ke uSakhile uvukile
Ungusomashishini elokshini
Imali ibuzwa kuye
Izingoma zonke ezintsha zidlalwa kwakhe
Imilenze ilahlile
Buza indlala uzothola izindaba
Uwuthi ngikuxoxele nal’ udaba

uSakhile kwakuyisilima
wayemubi futhi ehluphekile
eyimpimpi yaleyo minyaka
ethengisa iqiniso kwabanamanga
ebulala ngolimi lwakhe
maye izingane zabantu

wayenguyise wezingani zakhe
iqhawe kuwo wonke umphakathi
kodwa bonke bebengazi
intombazanyane yakhe kwase kungumfazi
emkhotha ngobudoda bakhe
ephula kwasa maphupho
emgibela
emgcindezela

ngizwa isikhalo somkakhe
imbokodo eyakhiwe ngezimbali ezimtomtofotofo
engabe izinyembezi zakhe ziwelaphi na

uyabekwa ke namuhla uSakhi
akukho ngisho kwani okuya ethunjini
uyiphilile yena impilo yakhe bandla

uSakhile

A nation has been built
Men have done their part
Homes are wrecked
In the name of progress
Sakhile has risen
A tycoon of the township
He smells of new money
Plays all the latest songs
Dances the part too
Trust poverty to reveal wonders
Come let me tell you a story

Sakhile was an idiot
He was ugly and poor too
Chief snitch of those times
Selling truth to liars
Butchered lives with his tongue
Mothers lost their young

He was a father of his children
A hero in the society
But no one knew
His little girl had become his wife
Flaunted his manhood in her presence
Shattering dreams
Mounting her
Pinning her down

I hear his wife’s cry
A rock made of lush flowers
I wonder where her tears fall

Sakhi is laid to rest today
No crumbs to feed the mourners
But he lived his life
Grant him that


Unspoken pains

I wonder if generations to come
Will ever identify freedom
All I see is mended street names with no reference
What will be of the graves?
Stories that lived on the surface
The truth that still haunts liberated rainbows
Of human faces that struggle in silence
I wonder if my exiled cousins will ever know the meaning of their names
Nomagugu and Themba
Have you an idea of how pap and gravy tastes
I wonder if there’s comfort in secrets
The untold winds of the savannah
I wonder if you ever miss home
The fullness of language
The light baggage of surnames that carry your flaws
I wonder if you dream of the names that named you
I wonder if there’s any healing in unspoken pains


Siza Nkosi is a published poet, lyricist, guitarist and a mother from Soweto. She works as an IT Networking Specialist. She is the founding member of House of Siza, NPO that changes people’s lives through literature. She took part in the 2012 and 2014 Polokwane Literary Festival and 2014 Northern Cape Literary Festival as well as the Vhember International Poetry Festival in 2015. Her work has been published in the Timbila Journal and the Sol Plaatje European Union Poetry Anthology for 2014. She is presently working on her debut poetry music album and a collection of poems.

Language : isZulu
Written & Translated by Siza Nkosi

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Scroll To Top
%d bloggers like this: