Now Reading
Mandela wa la Leaa zie

Mandela wa la Leaa zie

Dagaare

Mark Ali, Adams Bodomo & Faustina Tantie

“Ai”, dɔɔ nang da yeli, “Mengɛ soobo ba taa yelesɛre zaa”

Kyɛ ka Rubin kɔngsogɔ tuu nengbeenee gbɛɛ nang eng gbɛbɔnne.

“Ai”, pɔgelee nang da yeli, bɔmmo ba taa neɛ kanga zaa iri baroo –

Pa ne felpɛmpɛlɛ, kyɛ ba zoro dabeɛ, Pakesetane deme pɔgyalee la lɛ.

“Ai”, pɔgelee nang da yeli, “Sagdeebo ba e feroo yɛlɛ” –

Nengnyɔgbingnaa kpɛlle, a zing baalong, kyɛ taa kɔɔkeree Dapakyi poɔ,

O fentelɛ ba kpi kpimare kyɛ erɛ yelfaare deme yiri poɔ.

Lɛ la, ka wagre nang tɔlɔ gɛrɛ lɛɛ, areterebo kɔkɔre nang duoro tegetege lɛ –

Mandɛɛla, Malaala, Leea Sharibu – a ba fentelle nyigoo

“Ai”, Prometeeuse nang da yeli, ka vuuzɛle ane dannong yiele,

A kyaane lɛɛng a te ta

Kyebɔke ane Dapakyi, a la maaleng kyaane a tendaa zaa.

Read the English translation – Mandela Comes to Leah by Prof. Wole Soyinka 

What's Your Reaction?
Excited
5
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Scroll To Top