Now Reading
Mandela Aw’ugbo Leah

Mandela Aw’ugbo Leah

Igala

Michael Àchílẹ Umàmẹh      

‘Ọdaa’ òñ i ka kakini, ‘Òmìnọlami n’ukàdé ń’ 

Todú, àgbà che j’ẹnẹ Òjimà àlà-àlà Robben 

‘Ọdaa’ òñ i ka kakini, Ùmà à d’ọwọ tọ ñ ùgbejúbíẹ n

I n’àme, I mudà ràilò ń, Ejù ọma-igbẹlẹ e-Pakistan

‘Ọdaa’ òñ i ka kakini, Ẹdọ-ekono ch’ẹñwu otilá n 

Mà ch’échi, I ch’ọchikimi, àmàà, I dago kpákáá Dapchi

Uganẹ ñwu a lu ef’ura am’ẹnẹ inàchà n

Todulẹ, ikò dúú, ukomu ijáli àkwukwà kakini

Mandela, Malala, Leah Sharibu- ñw’ugánẹ ma

‘Prometheus, kakini, Ọdaa’, ugánẹ kpai eli-ẹdẹgbó

Mà li òpè, ọmọ una màlàmàlà á jó l’efu 

Chibok and Dapchi, ki dàbi d’ugánẹ b’ilẹ ma

Read the English translation – Mandela Comes to Leah by Prof. Wole Soyinka 


Michael Àchílẹ Umàmẹh is a Catholic priest, a published poet, and a social commentator. He undertook the translation into Igala of Prof. Ngugi’s fable in Translation issue 01. He is an ardent advocate of Indigenous African Literature and the Ethnomathematics of the Igala speaking people of Nigeria. He holds a doctorate in Mathematics Education.    

What's Your Reaction?
Excited
1
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Scroll To Top