Now Reading
Mandela o tla go Leah

Mandela o tla go Leah

Sepedi

Mathabo Masilela

‘Aowa’ a realo, ‘Tokologo ga se ebe maemong ao a swanetšego’

Le diketwane tšeo di bofilego mahlo’adibona wa sehlakahlaka sa Robben.

‘Aowa’ a realo, ‘Tsebo ga e dumelele go beelwa ka thoko’-

Mabadi, eupša a sa tšhoge, sefahlego sa Mošomi wa Pakistan. 

‘Aowa’ a realo, ‘Tumelo ga e gapeletšwe’-

Lentšu la kgolego, la boikokobetšo eupša la telelo kua Dapchi,

Lebone la gagwe le sa tingwa phagong la bao ba fišagelwago.

Ka gona, ge go feta nako, lentšu la bopaki le boeletša –

Mandela, Malala, Leah Sharibu – lebone la

‘Aowa, gwa realo Prometheus’, lelakabje le koša,

Di humana diphago, lelakabje leo le kganyago, le phatloga Chibok le Dapchi, go kgantšha lefase gape.

Read the English translation – Mandela Comes to Leah by Prof. Wole Soyinka 


Mathabo Masilela is a South African Author. A Sepedi speaker and proofreader, she is a daughter, wife and mother.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Scroll To Top