Now Reading
Mandela Waranii Leah 

Mandela Waranii Leah 

Fulfulde

Surajo Ibrahim Muhammad

‘Mi jaɓaayi’ o wi’i, ‘Dimaaku meeɗaaka sarɗineeki’

Nden komsaaje piɓondirii dow maapinndiijo Robben Island. 

‘Mi jaɓaayi’ o wi’i, ‘Anndal umraayi woopineede’-

Ngaalaama, ammaa hultoraayi, ba yeeso buduure Pakistan. 

‘Mi jaɓaayi’ o wi’i, Nuɗɗiire wonaa fii doolɗinaare’-

Daande nanngaaɗo, laafunde ammaa kaɓitoore to Dapchi, 

Fitirla maako nyifaayi to bukkaaji dartiiɓe.

Sabu non, e doggudu jamanu, daande maako e tiiɗnii wanngita-

Mandela, Malala, Leah Sharibu – ko fitirlaaji

‘Mi jaɓaayi, Prometheus’ wi’ii’ ko ɗemngal hiite e mantoore,

Heɓtoyii juulte, ɗemngal hiite hiilortoongal sorkitaade

Chibok e Dapchi, jaaynititay winndere. 

Read the English translation – Mandela Comes to Leah by Prof. Wole Soyinka 


Surajo Ibrahim Muhammad also known as Surajo Teete is a graduate of bachelor degree from Bayero University, Kano where he reads Linguistics and graduated in 2019. He studied English/Fulfulde/Education from Federal College of Education, Kano. Surajo Teete, is a translator, transcriber, poem, and freelance journalist. He co-founded Sakiraaɓe Media that specialises in publicizing news in Fulfulde, and also a founder of Pottal Language Solutions, that specialises in language services.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Scroll To Top